Meditalent logo

meditalent

Lekarz/ka Okulista

PKP S.A.

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Zawiszy Czarnego , Katowice
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Lekarz/ka Okulista
Miejsce pracy: Katowice

Zakres czynności:
 • wykonywanie specjalistycznych badań lekarskich okulistycznych dla potrzeb badań profilaktycznych pracowników oraz wynikających z innych przepisów wraz z wydaniem opinii z konsultacji dla lekarza orzecznika medycyny pracy,
 • wykonywanie specjalistycznych badań lekarskich okulistycznych na rzecz Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej,
 • wydawanie opinii lekarskich dla potrzeb pracodawców oraz Dyrekcji OKMP,
 • współdziałanie z lekarzami udzielającymi pracującym świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • monitorowanie sprawności użytkowanego sprzętu, przynależnych paszportów technicznych, w tym zgłaszanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały niezbędne do funkcjonowania gabinetu okulistycznego oraz zgłaszanie usterek i awarii do Kierownika KOMP,
 • zachowanie dyscypliny pracy oraz dbanie o rzetelną obsługę osób zgłaszających się na badania,
 • organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w miejscu pracy,
 • terminowe raportowanie do kierownika KOMP danych dotyczących wykonania zadań własnych, w szczególności liczby osób zbadanych w danym miesiącu,
 • wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych, z zakresu zadań komórki organizacyjnej, odpowiednich do posiadanych kompetencji i umiejętności, współpraca z Dyrekcją OKMP w zakresie realizacji założonych celów,
 • obsługa służbowej poczty elektronicznej oraz systemów działających w PKP S.A.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe medyczne,
 • ważne prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • ukończona specjalizacja w dziedzinie okulistyki,
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • przyjazne podejście do osób badanych,
 • współpraca z zespołem pielęgniarsko- lekarskim, psychologami oraz rejestracją medyczną.

Oferujemy:
 • pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczność- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, B2B,
 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wydarzeń kulturalnych i wypoczynku.

Zapraszam do kontaktu.