Meditalent logo

meditalent

Lekarz(-ka) Medycyny Pracy

PKP S.A.

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Romualda Traugutta , Bielsko-Biała
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Lekarz(-ka) Medycyny Pracy
Oddział Kolejowa Medycyna Pracy
Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zakres czynności:
 • Współdziałanie z lekarzami udzielającymi pracującym świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
 • Wykonywanie badań lekarskich, w tym badania kandydatów do szkół i uczniów oraz wydawanie orzeczeń na podstawie przepisów ustaw innych niż Kodeks pracy, w szczególności na podstawie ustawy o transporcie kolejowym
 • Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2022, poz 437), w szczególności zgodnie z zapisami art.6 i art.7 tej ustawy
 • Kwalifikowanie pracowników do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
 • Uczestnictwo w posiedzeniach komisji BHP
 • Wytwarzanie i prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z art.. 11 ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2022r, poz. 437)
 • Obsługa służbowej poczty elektronicznej oraz systemów działających w PKP S.A

Wymagania:
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy
 • Dobra organizacja pracy
 • Terminowość wykonywania świadczeń
 • Wysoka kultura osobista
 • Przyjazne podejście do osób badanych

Oferujemy:
 • Pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • Stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Elastyczność- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, B2B
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wydarzeń kulturalnych i wypoczynku.


Zapraszam do kontaktu.