Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka POZ

Centrum Medyczne PLUS MEDICA

6 500 - 8 300 pln / miesiąc
Umowa o pracę
Miejsce pracy
Św. Brata Alberta , Brzesko
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę

Opis

Praca w systemie zmianowym w godzinach 7.30 - 19.30.

Umowa pracę na czas nieokreślony, od 6 500 do 8 300 PLN + dodatki szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia do ustalenia z pracodawcą.

WYMAGANIA: aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarka/pielęgniarz oraz: ** tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub ** tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskoworodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ** kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.