Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka Koordynująca Poradnię,

American Heart of Poland

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
- , Bieruń
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Grupa American Heart of Poland S.A. założona została z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. W przeciągu kilkunastu lat stała się liderem sektora wysokospecjalistycznych usług medycznych. Obecnie Grupę AHP tworzy ponad 30 placówek medycznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz Uzdrowisko Ustroń.

 
 
W związku z dynamicznym rozwojem Naszej firmy poszukujemy osoby na stanowisko:
 
Pielęgniarka Koordynująca Poradnię,
Miejsce pracy: Bieruń, 
 

Wymagane wykształcenie: mgr ze specjalizacją/ licencjat ze specjalizacją

*specjalizacja internistyczna; specjalizacja medycyny rodzinnej.

Rodzaj zatrudnienia: pełen etat; umowa o pracę,

Praca jednozmianowa, od pn-pt, w godzinach pracy Poradni.

Nasze oczekiwania: 

·        Podstawowa wiedza z zakresu: organizacji i funkcjonowania Poradni Specjalistycznej, standardów i procedur, praw pacjenta, etyki zawodowej, ustaw i rozporządzeń obowiązujących w pielęgniarstwie i systemie ochrony zdrowia,
·        Kompetencje kierownicze: umiejętność delegowania obowiązków, nastawienie na współpracę, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność planowania i organizowania pracy, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
·        Odpowiedzialność, empatia, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji pod presją.

Dodatkowym atutem będzie:
·        Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pielęgniarskim,
·        Ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego,
·        Ukończony kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”,
·        Ukończony kurs specjalistyczny „Endoskopia” dla pielęgniarek.

Twoje obowiązki na stanowisku pracy:

·        Organizowanie pracy i obsad podległego personelu medycznego
·        Ustalanie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy
·        Planowanie rozmieszczenia i wykorzystania podległego personelu
·        Planowanie urlopów
·        Rozliczanie czasu pracy i prowadzenie ewidencji czasu pracy
·        Przeprowadzanie bieżącej i okresowej oceny pracowniczej
·        Współpraca z Koordynatorem Medycznym oraz Kierownikiem Administracji w zakresie organizacji pracy, opieki nad pacjentem i standardami             jakości,
·        Nadzór nad ekonomicznym i prawidłowym wykorzystaniem sprzętu, leków i materiałów opatrunkowych oraz innych środków niezbędnych do realizacji świadczeń medycznych,
·        Kontrola ilości zużytego sprzętu, leków i materiałów opatrunkowych itd.,
·        Uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym organizowanych przez Spółkę oraz Fundację „Z Sercem do Pacjenta”,
·        Analizowanie potrzeb edukacyjnych podległego personelu, planowanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych zgodnie z zapotrzebowaniem personelu, prowadzanie okresowo zebrań z personelem,
·        Nadzorowanie realizowanych czynnościach, dbanie o jakość udzielanych świadczeń
·        Dbanie o porządek i dyscyplinę pracy,
·        Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz kontrola dokumentowania udzielanych świadczeń,
·        Przedstawianie okresowych sprawozdań z działalności Dyrektorowi ds. Opieki i Pielęgniarstwa oraz Dyrektorowi ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
·        Kontrolowanie badań okresowych podległego personelu,
·        Nadzorowanie przestrzegania praw pacjenta i postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
·        Dbanie o bezpieczeństwo pacjentów i zespołu,
·        Dbanie o sprzęt i aparaturę medyczną,
·        Uczestniczenie w przygotowaniu zamówień i specyfikacji przetargowej,
·        Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Spółki American Heart of Poland S.A. w zakresie powierzonych zadań,
·        Współuczestniczenie w programie adaptacji zawodowej nowych pracowników,
·        Współudział w opracowaniu procedur, przygotowaniach do akredytacji, kontroli zewnętrznych.

 
Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych:


na adres e-mail [email protected] 


lub przez stronę TUTAJ