Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka DPS Wrocław

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

55 pln / godz
Umowa o pracę
Miejsce pracy
Farna , Wrocław
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę

Opis

 1. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z przyjęciem mieszkańca do Domu Opieki wg opracowanych procedur,
 2. Odnotowanie wykonywanych zaleceń u chorych w prowadzonej dokumentacji np. indywidualna karta zleceń, a w szczególności:
 • uczestnictwo w procesie utrzymania czystości na terenie Domu Opieki;
 • wykonywanie zleceń przez lekarza, zabiegów wg obowiązujących metod;
 • wykonywanie zaleceń przez lekarza i dopilnowanie, aby leki były przyjęte przez chorego w jej obecności w godzinach i ilościach wyznaczonych przez lekarza;
 1. Wykonywanie wszelkich czynności koniecznych dla należytego pielęgnowania chorych, a zwłaszcza:
 • czuwanie nad utrzymaniem w należytej czystości ciała, głowy, jamy ustnej chorych i ich bielizny pościelowej i osobistej;
 • udzielanie pomocy przy zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych przez ciężko chorych;
 • odpowiednie częste prześcielenie łóżka i umożliwienie zmian pozycji ciężko chorego;
 • podawanie chorym posiłków we właściwym czasie i zgodnie z zaleconą dietą;
 • karmienie ciężko chorego;
 • kontrola nad właściwym przechowywaniem żywności,
 1. Sporządzanie sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich z poczynionych obserwacji o stanie i zachowaniu się chorych.
 2. Czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańca Domu Opieki. 6) Obchodzenie pokoi chorych podczas dyżuru nocnego, co 20 min
 3. Bezzwłoczne poinformowanie kierownika zespołu terapeutyczna - opiekuńczego i właściwego lekarza w razie:
 • popełnienia pomyłki przy podawaniu leku lub wykonaniu zabiegu,
 • niemożności wykonania zabiegu,
 • pogarszaniu się stanu zdrowia chorego,
 • śmierci chorego
 1. Pobieranie na zlecenie lekarza materiałów do badań analitycznych. 9) Zgłaszanie się na każde wezwanie mieszkańca Domu Opieki. 10) Pielęgniarka pod żadnym pozorem nie może podawać leków na własną odpowiedzialność.
 2. Kształtować właściwe postawy i zachowania mieszkańca. 12) Zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom (szczególnie agresywnym i z tendencjami samobójczymi).

Praca w godz.: 7.00-19.00, 19.00-7.00.

od 55 do 55 PLN brutto/godz.

 • dodatek za wysługę lat,
 • dodatek nocny: 65% stawki godzinowej,
 • dodatek świąteczny: 45% stawki godzinowej

Oferta dostępna w sali C. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 345 79 57 w. 156 lub e-mail: [email protected]