Meditalent logo

meditalent

Specjalista chirurgii ogólnej

Prudnickie Centrum Medyczne

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Szpitalna , Prudnik
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Lekarza Specjalisty Chirurgii Ogólnej.

1.Wymagania niezbędne względem kandydata:

  • Wykształcenie wyższe, dyplom lekarski;

  • Specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej.

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • Życiorys i list motywacyjny;

  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  • Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;

  • Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 ze zm.).

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Prudnickiego Centrum Medycznego, ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik

Zapraszamy.