Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka POZ

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Warzywna , Rzeszów
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Dyrektor WZS w Rzeszowie przy ul. Warzywna 3 ogłasza nabór na stanowisko pracy: pielęgniarka w POZ

Miejsce wykonywania pracy – Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  1. Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko powinna spełniać wymagania konieczne: a) wykształcenie : wyższe zawodowe b) tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo c) ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo d) rozpoczęte szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo e) rozpoczęty kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo f) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa g) umiejętność wykonywania badania EKG, h) ukończone kurs specjalistyczny w zakresie: szczepienia ochronne oraz kurs „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” (przypadku braku kursów, gotowość do podjęcia kształcenia w w/w zakresie) i) mile widziany ukończony kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” j) doświadczenie zawodowe 1,5 roku na stanowisku pielęgniarki k) prawidłowe wykorzystanie przyznanych uprawnień, l) umiejętność obsługi medycznych systemów informatycznych, m) znajomość Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, n) znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych,

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko będzie zobowiązana do wykonywania zadań na stanowisku pracy zgodnie z zał. Nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.11.2019r. w sprawie zakresu zdań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, tj. m.in.:

  1. Realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej w zakresie posiadanych kompetencji nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką zdrowych i chorych, osoby niepełnosprawne
  2. Przygotowanie gabinetów lekarskich poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do przyjęć pacjentów.
  3. Współpraca z lekarzem POZ, położną środowiskową, rodziną lub opiekunami świadczeniobiorcy.
  4. Asystowanie lekarzowi podczas wykonywania badań.
  5. Pomoc lekarzowi w obsłudze systemu informatycznego.
  6. Monitorowanie sprawności sprzętu medycznego znajdującego się w POZ.

Wymiar czasu pracy kandydata: 1 etat

Oferujemy:

  1. Warunki finansowe zależne od kwalifikacji, doświadczenia i efektywności pracy.
  2. Stabilne warunki zatrudnienia.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy oraz wymagane dokumenty i oświadczenia w formie pisemnej – szczegóły na stronie Internetowej: www.wzsrzeszow.pl (w zakładce Zamówienia publiczne/ Rekrutacja) Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17/ 866 96 25