Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Vivamed Targówek

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Zamiejska , Warszawa
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Prywatna Przychodnia na Targówku poszukuje do pracy PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA zainteresowanych pracą na pełny etat, posiadających doświadczenie w pobieraniu krwi. UWAGA – praca również w rejestracji przychodni, NIE TYLKO w Gabinecie Zabiegowym.

Wymagania pracodawcy:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu;

  • bardzo dobra umiejętność pobierania krwi Pacjentom – warunek konieczny;

  • zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą;

  • umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji;

  • doświadczenie w pracy zawodowej konieczne;

  • umiejętność sprawnej obsługi komputera warunek konieczny.

Dodatkowe informacje:

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych niezbędnych (wymienionych w kodeksie pracy) do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust 2 lit a RODO w przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych danych dodatkowych, lub też danych szczególnej kategorii, wykorzystywania przesłanej kandydatury w procesach związanych z przyszłymi rekrutacjami, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami, na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

hostingowych, Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku rekrutacją przez okres:

do czasu zakończenia procesu rekrutacji w zakresie danych niezbędnych (wymienionych w kodeksie pracy) do przeprowadzenia procesu rekrutacji,

do czasu odwołania zgody (nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji), w przypadku danych dodatkowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych,

do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż 3 lata,

do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzanie jest czynność zmierzająca do zawarcia umowy, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania do pracy.

Jeżeli chce Pan/Pani, aby przesłana kandydatura była rozpatrywana przez nas do przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez Jadwigę Miecz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VivaMed Jadwiga Miecz (dalej Viva-Med), z siedzibą w Warszawie (03-580), przy ul. Zamiejskiej 17 oraz przez podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia, w celu wykorzystania przesłanej kandydatury przez VivaMed na potrzeby przyszłych rekrutacji.