Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka/Pielęgniarz w Areszcie Śledczym

Służba Więzienna

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Ciupagi , Warszawa
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka poszukuje pielęgniarki/pielęgniarza.

Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasowym bądź na etat mundurowy.

Zakres obowiązków obejmować będzie realizację czynności na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności oraz realizację opieki zdrowotnej nad skazanymi.

Zarobki netto w przypadku umowy o pracę to 5700zł.

Kwalifikacje wymagane przez pracodawcę:

– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz,

– licencjat pielęgniarstwa,

– tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo.

Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

– nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postepowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.