Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka/Pielęgniarz na oddziale chirurgii

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Borowa , Otwock
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Szukamy pielęgniarek i pielęgniarzy do pracy na Oddziale Chirurgii.

Pragniemy zaoferować:

  • pracę w nowoczesnej placówce medycznej,

  • zatrudnienie w oparciu o korzystne i stabilne warunki,

  • rozwój zawodowy i naukowy, m.in. poprzez współpracę z wysoko wykwalifikowanym zespołem medycznym.

Od osób kandydujących wymagamy:

  • aktywnego prawa wykonywania zawodu,

  • posiadania umiejętności interpersonalnych oraz wysokiej0 kultury osobistej,

  • zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji w krótkim czasie,

  • doświadczenie w zawodzie będzie dodatkowym atutem, podobnie jak znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV wraz na adres: [email protected] .

W tytule maila prosimy dopisać – Pielęgniarka/Pielęgniarz – CHIRURGIA

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust poz. 1000.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o., adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock;

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektoroch[email protected] ;

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)i c)oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy.

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy .

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.