Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Szpital Wolski

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Mikołaja Kopernika , Warszawa
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Osobom, które dołączą do naszego zespołu, chcemy zaoferować:

 stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub cywilnoprawnej (umowa zlecenie lub kontrakt),

 proponowane wynagrodzenie jest atrakcyjne i jest wyższe niż wynikające z Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z dnia 26.05.2022,

 elastyczne godziny pracy,

 możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze,

 pakiet socjalny w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 łatwy dojazd komunikacją publiczną,

 pracę w zacisznym parkowym otoczeniu.

Od kandydatów do pracy wymagamy:

 aktualnego prawa wykonywania zawodu,

 wykształcenia: średniego lub wyższego,

 sumienności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów z Pacjentami, zaangażowania w wykonywaną pracę.

Mile widziane są:

 doświadczenie w opiece nad osobami chorymi,

 zrozumienie dla problemów osób przewlekle chorych oraz empatia.

W celu zdobycia szczegółowych informacji i umówienia się na spotkanie zadzwoń:

22 38-94-988 Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

22 38 94 872 Kadry

lub prześlij CV z dopiskiem „Pielęgniarka / Pielęgniarz Przychodnia Specjalistyczna” na adres email: [email protected]

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Wolski moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniach o naborach, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których mowa w art. 15 – 18 oraz 21 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected];
  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Po zawarciu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
  4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.