Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka Oddziałowa

American Heart of Poland S.A.

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Topolowa , Chrzanów
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

American Heart Of Poland szuka Pielęgniarki Oddziałowej do pracy na oddziale chirurgii naczyniowej do naszej placówki zlokalizowanej w Chrzanowie.

Do zadań na tym stanowisku należy:

• nadzór nad pracą zespołu pielęgniarek według określonych standardów postępowania pielęgniarskiego: sprawowanie nadzoru służbowego i merytorycznego nad podległym personelem pielęgniarskim oraz innym średnim i niższym personelem udzielającym świadczeń,

• organizowanie pracy oraz nadzór nad prawidłowością i jakością wykonywanych świadczeń pielęgniarskich,

• współudział w tworzeniu zamówień oraz prowadzenie rozliczeń planów budżetowych,

• ustalanie zakresu obowiązków i uprawnień dla podległych stanowisk pracy,

• organizowanie okresowych odpraw podległego personelu,

• zapewnienie dostępności i właściwego przepływu informacji,

  • nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP oraz wyposażeniem stanowisk pracy pielęgniarek, pozostałego podległego jej personelu w środki ochrony pracy,

• współpraca z Zespołem i Komitetem ds. Zakażeń Szpitalnych, Zespołem Jakości i innymi powołanymi w oddziale,

  • czuwanie nad znajomością oraz prawidłowością stosowania właściwych procedur przebiegu procesów dezynfekcji i sterylizacji przez podległy personel,

• współpraca z organami zewnętrznymi,

• udział w kontrolach zewnętrznych,

• przestrzeganie wytycznych NFZ, udział w kontraktowaniu i przygotowanie do niego,

• przeprowadzanie odprawy i narad wewnątrz zespołu w celu ustalenia krótko i długofalowych planów pracy personelu,

• rozdzielanie stanowisk pracy pielęgniarek i podległego personelu, uwzględniając rotację między oddziałami.

Wymagania pracodawcy:

• wykształcenie na kierunku pielęgniarstwo,

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

• aktywne prawo wykonywania zawodu,

• cechy i predyspozycje: odpowiedzialność i zaangażowanie; umiejętność pracy pod presją czasu; wysokie zdolności komunikacyjne; kultura osobista na wysokim poziomie; umiejętność pracy w zespole; elastyczność; nastawienie na jakość obsługi pacjenta.

Oferujemy: • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji;

• Stanowisko o dużym zakresie odpowiedzialności oraz samodzielności w działaniu;

• Zatrudnienie w preferowanej przez kandydatów formę - na podstawie umowy o świadczenie usług zdrowotnych lub umowy o pracę;

• Dobrze rozwinięty system szkoleń – możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę;

• Przyjazną atmosferę.