Meditalent logo

meditalent

Pielęgnairka

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Wolska , Lublin
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5 ogłasza nabór: na stanowisko* pielęgniarki*

Wymagania:

  • posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
  • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona bądź ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
  • potrafi nawiązać kontakt z małym dzieckiem;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  • posiada obywatelstwo polskie i jest pełnoletnia;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni spraw publicznych.

Pełny opis pracy dostępny po kliknięciu w "Aplikuj"