Meditalent logo

meditalent

Ordynator Oddziału Neonatologii

Warszawski Szpital Południowy Sp. z o.o.

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
rtm. Witolda Pileckiego , Warszawa
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Warszawski Szpital Południowy poszukuje kandydatki/kandydatów na stanowisko Ordynatora Oddziału Neonatologii 
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie neonatologii oraz
 • minimum 8 lat nie przerwanej pracy zawodzie. 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 
 • przebieg pracy zawodowej (CV); 
 • odpis dyplomu; 
 • prawo wykonywania zawodu; 
 • zaświadczenie o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych; 
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska ;
 • oświadczenie o niekaralności; 
 • oświadczenie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko; 
 • koncepcja przedstawiająca propozycję organizacji, działania, rozwoju Oddziału Neonatologii wydruk przygotowanej prezentacji. 

Kandydaci składają dokumenty w Dziale Zasobów Ludzkich Szpitala 1 piętro w kopercie podpisanej nazwą konkursu, imieniem i nazwiskiem oraz adresem i nr telefonu, w terminie do 12.10.2023 roku. 

O terminie posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Szpitala Południowego w Warszawie przy ul. rtm. W. Pileckiego 99.