Meditalent logo

meditalent

Opiekun Medyczny

Medico Sosnowiec

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Szpitalna , Sosnowiec
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Opiekun medyczny

  • zatrudnienie: umowa o pracę /umowa cywilnoprawna
  • wynagrodzenie: zgodnie z regulaminem Medico NZOZ/ wynagrodzenie zasadnicze wynagrodzenie zgodne z ustawa z dnia 28 maja 2021r o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórychinnych ustaw/dodatki/premia
  • wymagania: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
    szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego opiekun medyczny
 
Do CV prosimy dołączyć poniższe oświadczenie oraz zgodę:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez NZOZ Medico Sp. z o. o. Niniejsza zgoda jest
dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
wykraczających poza katalog danych określonych w Art. 221 Kodeksu pracy.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.
Dokumenty niezawierające ww. zapisów nie będą brane pod uwagę.
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: s.bielinska @ medico.pol.pl
kontakt: Sylwia Bielińska , tel. 32 729 53 95