Meditalent logo

meditalent

Oddziału Kardiologiczny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Hubalczyków , Słupsk
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Poszukujemy do pracy:

 1. specjalistów kardiologii lub specjalistów chorób wewnętrznych z doświadczeniem w pracy w oddziale kardiologicznym, również z Ukrainy lub Białorusi (z aktualną decyzją Ministra Zdrowia i komunikatywnym językiem polskim ).

 2. lekarz bez doświadczenia (po studiach) z Ukrainy lub Białorusi (z aktualną decyzją Ministra Zdrowia i komunikatywnym językiem polskim).

 3. Lekarz po stażu podyplomowym do rozpoczęcia specjalizacji z kardiologii. do Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. Zapewniamy możliwość nauki i pracy w każdej dziedzinie kardiologii w pełnym zakresie- zarówno inwazyjnej jak i nieinwazyjnej oraz rehabilitacji kardiologicznej.

OPIS ODDZIAŁU: Oddział posiada 66 łóżek, w tym:

a) Oddział Kardiologiczny- 34 łóżka w tym 2 izolatki zwykłe 1 łóżkowe z osobnym węzłem sanitarnym, jedna 4 łóżkowa izolatka zakaźna COVID-19 z pełnym zapleczem jednokierunkowych śluz dla Pracowni Hemodynamicznej i stanów ostrych;

b) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK)- 8 łóżek (w tym 2 sale OINK po 4 stanowiska)- – w lipcu b.r planowany zakup aparatów do ultrafiltracji renomowanej firmy, wymiana respiratorów, zakup nowoczesnego sprzętu do monitorowania hemodynamicznego w sposób inwazyjny i nieinwazyjny.

c) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej- 24 łóżka, sala wypoczynkowa, sala do kinezyterapii, sala do treningów wytrzymałościowych.

W strukturach Oddziału istnieją następujące pracownie kardiologiczne: A)Pracownia Elektrofizjologii/Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca

Wykonywane zabiegi:

 1. Badanie elektrofizjologiczne (EPS),

 2. Ablacja RF prostych arytmii SVT (AVNRT, AVRT, AT, FLA),

 3. Ablacja RF ognisk dla dodatkowych przedwczesnych pobudzeń komorowych (RVOT, LVOT),

 4. Ablacja RF częstoskurczy komorowych z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego EnSite Precision

 5. Izolacja żył płucnych u pacjentów z migotaniem przedsionków metodą RF z wykorzystaniem systemu mapowania elektroanatomicznego EnSite Precision,

 6. Izolacja żył płucnych u chorych z migotaniem przedsionków metodą krioablacji balonowej,

 7. Implantacja/wymiana stałych układów stymulujących serce (układy VVI, DDD),

 8. Implantacja/wymiana układów stymulujących serce z opcją stymulacji resynchronizującej (CRT-P),

 9. Implantacja/wymiana kardiowerterów-defibrylatorów (układy ICD VR, DR),

 10. Implantacja/wymiana kardiowerterów-defibrylatorów z opcją stymulacji resynchronizującej (układy CRT-D)

 11. Implantacja rejestratorów arytmii Zakupiony w roku 2020 nowy angiograf !!! Możliwość szkolenia w zakresie elektrofizjologii.

B) Pracownia Kardiologii Inwazyjnej PROCEDURY Z ZAKRESU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ (wykonywane w trybie planowym i całodobowym ostrodyżurowym- dyżur zawałowy 24H):

 1. Koronarografia

 2. Angioplastyka wieńcowa (PTCA) z implantacją stentów uwalniających lek antyproliferacyjny (DES)

 3. Angioplastyka balonowych (POBA)

 4. Rotablacja naczyń wieńcowych (zakupiony nowy rotablator)

 5. Angioplastyka z użyciem cewnika balonowego uwalniającego lek antyproliferacyjny (DEB)

 6. Udrażnianie przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych (CTO)

 7. Koronaroplastyka z systemem protekcji zapobiegającej embolizacji pomostów żylnych aortalno-wieńcowych

 8. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa ( IVUS)

 9. Badanie cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego ( FFR)

 10. Zakładanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Zakupiony w roku 2018 nowy angiograf !!! Nowy rotablator. 2x IABP. Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej- 2020 rok. Możliwość szkolenia w zakresie procedur inwazyjnych. W zakresie diagnostyki nieinwazyjnej: C)Pracownia Echokardiografii (dwa niezależne gabinety): 4 nowoczesne echokardiografy ( GE Vivid 6, GE Vivid 9, 2 nowe Vivid S70N z 2020 roku- głowice przezprzełykowe 2D- 2 szt., przezprzełykowe 4D-1szt., wewnątrzsercowe- 2 szt., pełne oprogramowanie do badań obciążeniowych, oprogramowanie strain- AFI). W lipcu b.r. planowany zakup dwóch nowych echokardiografów, pełnego wyposażenia do echokardiografii wysiłkowej z użyciem ergometru leżankowego.

D) Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej: Holtery EKG- w tym z opcją saturacji (diagnostyka OBS), Holtery RR, 2x bieżnia do testów wysiłkowych. W lipcu b.r planowany zakup ergospirometru renomowanej firmy> planowane otwarcie Pracowni Ergospirometrycznej ! W zakresie rehabilitacji kardiologicznej 6. Gabinet Rehabilitacji Kardiologicznej. Bieżnia do testów wysiłkowych. 8 zestawów do telerehabilitacji kardiologicznej- zakupione w 2020 roku. 7. Sala do kinezyterapii 8 cykloergometrów bluetoooth, centrala, sprzęt do kinezyterapii 8. Sala wykładowa multimedialna/wypoczynkowa dla pacjentów Projektor multimedialny, ekran, zestaw wypoczynkowy Oddział realizuje Program NFZ/Ministerstwa Zdrowia stworzony we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym: Kompleksowa opieka kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego (KOS- ZAWAŁ) oraz Program ze środków unijnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.