Meditalent logo

meditalent

Lekarz specjalista w zakresie medycyny rodzinnej (POZ)

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Nowe Ogrody , Gdańsk
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: Lekarz specjalista w zakresie medycyny rodzinnej w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

FORMA ZATRUDNIENIA ORAZ WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA

Wymagania:

• posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

• posiadanie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności lekarza specjalisty.

Oferujemy:

• przejrzystość warunków finansowych,

• dobrą organizację i miłą atmosferę,

• dostęp do nowoczesnej diagnostyki, możliwość współpracy z innymi specjalistami

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. od kandydatów oczekujemy dopełnienia obowiązku szczepień przeciwko Covid-19. Zgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną:[email protected] z dopiskiem w temacie e-maila REKRUTACJA – lekarz POZ. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000)." Informujemy, że Administratorem danych jest Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. 2.Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek. 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa. 4.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji. 6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 7.Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia. 10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 11.Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.