Meditalent logo

meditalent

Lekarz specjalista chirurgii dziecięcej

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Doktora Alojzego Jagalskiego , Wejherowo
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Twój zakres obowiązków:

• Opieka nad pacjentem;

• Dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce;

• Organizacja pracy zgodnie z obowiązującym prawem;

• Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji;

• Przestrzeganie przepisów BHP i higieny pracy.

Nasze wymagania:

• Tytuł lekarza specjalisty Chirurgii dziecięcej lub rezydenta chirurgii dziecięcej w trakcie specjalizacji;

• Aktualne prawo wykonywania zawodu;

• Znajomość obsługi komputera;

• Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole;

• Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;

• Dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:

• Forma i wymiar zatrudnienia wg preferencji pracownika: umowa o pracę/kontrakt;

• Ubezpieczenie grupowe;

• Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań;

• Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych;

• W ramach umowy o pracę benefity: dodatek za wysługę lat, Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”, kasa zapomogowo-pożyczkowa.

Poszukujemy kandydatów/kandydatek, którzy spełniają poniższe wymagania: (Wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 poz. 896).