Meditalent logo

meditalent

Lekarz orzecznik PZON – specjalista ortopeda, chirurg, internista, laryngolog

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Jana III Sobieskiego , Wejherowo
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Działając w imieniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród lekarzy specjalistów o prowadzonym naborze na członków składów orzekających PZON posiadających, co najmniej I stopień specjalizacji z dziedzin: Internista, Laryngolog, Ortopeda, Chirurg celem powołania do naszego Zespołu jako lekarzy orzeczników.

Nadmieniam, że Członek Składu Orzekającego – Przewodniczący Składu musi spełniać następujące wymagania:

1.prawo wykonywania zawodu lekarza,

2.specjalizacja z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

3.odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez wojewodę).

Podstawowym zadaniem lekarza – członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:

1.udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia osoby orzekanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,

2.wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.