Meditalent logo

meditalent

Lekarz orzecznik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Jana Henryka Dąbrowskiego , Poznań
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu poszukuje kandydatów na wolne stanowiska: LEKARZA ORZECZNIKA spełniających następujące wymagania:

  1. posiadanie wykształcenia wyższego medycznego i tytułu specjalisty,

  2. minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza.

Wymagane dokumenty: 1. CV oraz list motywacyjny, ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat.

  1. Kserokopie: dyplomu potwierdzającego wykształcenie, stopień i rodzaj specjalizacji, prawa wykonywania zawodu lekarza, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy).

  2. Odręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa”.

Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

  • możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy, możliwość rozwoju zawodowego(udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez ZUS, możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz godzinach popołudniowych.

Do składania ofert zachęcamy również kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy w godzinach popołudniowych, w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osoby niepełnosprawne. Możliwe miejsce wykonywania pracy: Poznań, Piła, Konin

Zgłoszenia kandydatów na lekarzy orzeczników prosimy składać w Wydziale Kadrowo-Płacowym I Oddziału ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, pok. 226. Szczegółowa oferta została zamieszczona na stronie internetowej www.zus.pl/praca . D Y R E K T O R Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu